En annorlunda aktör inom förnybar energi och solcellsteknik i Sverige

Lär känna Windon, en ledande aktör inom förnybar energi i Sverige.
Vi är pionjärer inom solcellsteknik och engagerade i en hållbar utveckling.
Läs mer om vår historia, våra värderingar och hur vi bidrar till en grönare framtid.

Grön energi utan kompromiss!

Windon grundades 2007 och är känt som en pionjär inom förnybar energi. Trots sin tidigare inriktning som ett familjeföretag har Windon nu inlett en fas med stark tillväxt och fokus på marknadsutveckling. Detta har motiverats av accelererande krav på omställning av energikällor, stigande energipriser och ett ökat intresse för decentraliserad energiproduktion.

Genom strategiska förvärv har Windon säkrat ytterligare resurser för att skapa en ambitiös tillväxtplan och utnyttja de möjligheter som marknaden erbjuder. Samtidigt kommer grunden i Windon vara densamma: Kvalitét, kunskap och ansvar.

Windon agerar inom en bransch med betydande tillväxtpotential, och genom en publik notering påbörjar företaget en resa mot ökad varumärkeskännedom och stärkt offentlig profil.

Windon förväntar att noteringen kommer att generera positiv publicitet, locka nya kunder och underlätta rekryteringen av återförsäljare. Dessutom betraktar Windon noteringen som en kvalitetsstämpel som kommer att förstärka befintliga affärsrelationer och bidra till nya möjligheter för samarbete med både kunder och andra intressenter.

För att förverkliga sin tillväxtstrategi fokuserar Windon främst på organisk tillväxt, men kommer även att utvärdera selektiva förvärvsmöjligheter för att stärka sin marknadsposition eller utvidga till nya geografiska områden. Genom noteringen blir Windon en mer attraktiv partner och får tillgång till kapitalmarknaden, vilket möjliggör finansiering av potentiella framtida förvärv.

Windon som systemleverantör

Windon är en ledande systemleverantör av solcellssystem och erbjuder en komplett lösning som inkluderar allt nödvändigt material för installation av solcellsanläggningar till sina återförsäljare. Återförsäljarna erbjuder i sin tur installationen av systemet för slutkunder, främst privatpersoner i Sverige.

En viktig del av Windons verksamhet är att höja kunskapsnivån inom solcellsteknik och försäljning hos återförsäljarna. Utbildningar säkerställer att återförsäljarna har den nödvändiga kompetensen för att bli en framgångsrik installatör.

Windons vision

Trots det ökade intresset senaste åren så är Solbranschen just nu i en ganska omogen fas. Installatörer har ofta relativt låg kunskap inom de produkter som säljs, produkterna som köps är ofta det som grossisten har hemma på hyllan för tillfället. Detta leder till en fragmenterad produktportfölj och ett kunskapsgap rörande de specifika fabrikaten. Detta leder i förlängningen till en bristfällig support, missnöjda kunder och en installatör som får lägga sin tid på icke intäktsbringande uppgifter.

Vi har sett detta förr: Värmepumpsbranschen har genomgått ungefär samma fas. I den marknaden så klev starka aktörer in och satte en ny standard.

 

Vi på Windon vill göra för solbranschen vad NIBE och IVT en gång gjorde för värmepumpsbranschen.

Vi ser vår tydliga roll på marknaden. Därför är Windon idag en mix mellan en grossist, producent, teknisk konsult, affärsutvecklingspartner, supportansvarig och garantiansvarig.

Windon gör inga kortsiktiga affärer, utan affärer som ska sträcka sig över vår produktgaranti. Vår längsta garanti är 50år.

Vi på Windon - Erfarenhet och driv att genomföra

Henrik Karstensen

CEO

Christoffer Johansson

COO

Marcus Aman

Sales Manager

Pierre Davidsson

Logistik/Support

Lennart Carlsén

Produktutveckling

Robin Henriksson

IT