Solpaneler och solcellsteknik – En djupdykning i hur solpaneler fungerar

Solpaneler är en viktig del av övergången till förnybar energi och har blivit en alltmer populär och hållbar energilösning. Men hur fungerar egentligen solpaneler?  Solpaneler är tillverkade av fotovoltaiska (PV) celler, vilka är gjorda av halvledarmaterial, oftast kisel. Halvledarmaterialet har en speciell egenskap som kan omvandla solenergi till elektrisk energi genom fotovoltaisk effekt. När solens […]