Lagringsbatterier är en viktig komponent i ett solenergisystem. Dessa batterier används för att lagra överskottsel som genereras av solpanelerna och kan användas senare när panelerna inte genererar tillräckligt med el, som på natten eller vid molniga dagar. Här är några viktiga roller som lagringsbatterier har i ett solenergisystem: 

Sammanfattningsvis är lagringsbatterier en väsentlig komponent i ett solenergisystem. Genom att lagra överskottsel från solpanelerna kan dessa batterier tillhandahålla reservkraft, maximera självkonsumtionen, möjliggöra oberoende av elnätet och stödja integreringen av förnybar energi i elnätet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *