Avkastningen kan påverkas på flera sätt. Här är några viktiga faktorer att beakta: 

Sammanfattningsvis kan ROI för en solcellsinvestering påverkas på olika sätt genom att lägga till ett batteri. Även om ett batteri kan öka de initiala kostnaderna och potentiellt minska ROI på kort sikt kan det också öka elproduktionen och självkonsumtionen, vilket kan öka den långsiktiga ROI från investeringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *