Virtuell vs fysisk delning av el

Introduktion I dagens värld är hållbarhet och energieffektivitet av största vikt. Som ett sätt att främja en mer hållbar energiförsörjning och minska beroendet av centraliserade kraftverk, har nya innovationer som virtuell delning av el och mikronät börjat få uppmärksamhet. Dessa koncept erbjuder alternativ till det traditionella energidistributionsnätet och har potentialen att förändra sättet vi producerar, […]