Introduktion

I dagens värld är hållbarhet och energieffektivitet av största vikt. Som ett sätt att främja en mer hållbar energiförsörjning och minska beroendet av centraliserade kraftverk, har nya innovationer som virtuell delning av el och mikronät börjat få uppmärksamhet. Dessa koncept erbjuder alternativ till det traditionella energidistributionsnätet och har potentialen att förändra sättet vi producerar, distribuerar och konsumerar el på. I detta blogginlägg ska vi utforska skillnaderna mellan virtuell delning av el och fysisk delning genom mikronät.

Vad är virtuell delning av el?

Virtuell delning av el är en modell där flera energiproducenter och konsumenter är anslutna till ett gemensamt nätverk, men själva elen delas inte fysiskt. Istället registreras elproduktionen och elförbrukningen för varje ansluten enhet. Genom användning av smarta mätare och avancerade digitala system kan elproducenterna sälja sin överskottsel till konsumenterna i nätverket, och konsumenterna kan köpa extra el vid behov. Virtuell delning av el möjliggör en mer effektiv användning av förnybara energikällor genom att matcha lokal produktion med efterfrågan.

Fördelar med virtuell delning av el:

Effektiv resursanvändning: Genom att dela och balansera energiflödet inom ett nätverk kan virtuell delning minska behovet av att transportera el över långa avstånd, vilket minskar förluster och ökar effektiviteten i energisystemet.

Förbättrad användning av förnybar energi: Virtuell delning av el möjliggör optimal användning av förnybara energikällor genom att koppla ihop producenter och konsumenter på lokala och regionala nivåer. Detta främjar övergången till en mer hållbar energimix.

Flexibilitet och skalbarhet: Virtuell delning ger flexibilitet genom att ge energiproducenter och konsumenter möjlighet att ansluta eller avsluta sitt deltagande i nätverket baserat på sina behov och preferenser. Detta gör det möjligt att enkelt anpassa sig till förändrade förhållanden.

Vad är fysisk delning (mikronät)?

Fysisk delning, även känd som mikronät, är en decentraliserad energidistributionsmodell där producenter och konsumenter är direkt anslutna till ett isolerat nätverk. Mikronät kan vara fristående eller anslutna till det större elnätet, men de kan fungera autonomt om det stora nätet störs eller inte är tillgängligt. Mikronät möjliggör lokal produktion, lagring och distribution av el.

Fördelar med fysisk delning (mikronät):

Energioberoende: Mikronät ger en ökad energioberoende eftersom produktionen och distributionen av el sker på lokal nivå. Detta minskar sårbarheten för externa störningar eller strömavbrott i det större elnätet.

Förbättrad energisäkerhet: Genom att ha ett lokalt nätverk för energiförsörjning kan mikronät erbjuda ökad energisäkerhet och pålitlighet. Om det uppstår problem i det större nätet kan mikronätet fortsätta att fungera och förse de anslutna enheterna med el.

Integrering av förnybara energikällor: Mikronät möjliggör enkel integrering av förnybara energikällor som solenergi, vindkraft eller småskalig vattenkraft. Eftersom produktionen och konsumtionen sker nära varandra kan man optimera användningen av dessa förnybara källor och minska behovet av energitransport över långa avstånd.

Skillnader mellan virtuell delning och fysisk delning (mikronät):

Fysisk närvaro: Vid virtuell delning är elen inte fysiskt delad, utan endast registrerad och matchad digitalt mellan producenter och konsumenter. I fallet med mikronät sker faktisk fysisk distribution av el inom ett specifikt isolerat nätverk.

Skalbarhet: Virtuell delning erbjuder enkel skalbarhet, där producenter och konsumenter kan ansluta sig eller avsluta sitt deltagande i nätverket. Mikronät är vanligtvis mindre skalbara och utformade för att förse en specifik lokal eller region.

Sårbarhet och energisäkerhet: Virtuell delning är beroende av det större elnätet för sin funktionalitet och är därmed sårbar för eventuella störningar i detta nät. Mikronät är mer självständiga och kan fortsätta att fungera även om det större nätet är nere, vilket ger bättre energisäkerhet.

Både virtuell delning av el och fysisk delning genom mikronät erbjuder innovativa sätt att förändra energiförsörjningen. Virtuell delning möjliggör effektiv resursanvändning och optimerad användning av förnybara energikällor, medan mikronät ger energioberoende och ökad energisäkerhet. Valet mellan dessa två alternativ beror på specifika behov och förutsättningar för varje samhälle eller område. Genom att integrera dessa koncept i vår energiinfrastruktur kan vi fortsätta att röra oss mot en mer hållbar och decentraliserad energiförsörjning.

Om du vill lära dig mer om virtuell och fysisk delning rekommenderar vi Svensk Solenergis rapport om Energidelning i Virtuella nät från juli 2023.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *